Prosím nebanovat, ze stejné IP adresy se občas přihlašuje i sestra (Nick_Philip) a já se občas přihlašuji z jejího tabletu