Ow: ze stejné adresy se přihlašuje i můj bratr, prosim NEBANOVAT!:)

xanthos.png?1947483986- když ho pohladíš můžeš získat roh hojnosti nebo 10 energie pro poslední narozené hříbě

givre.png?1947483986 - když ho rozmrazíš můžeš získat Hypnovu přikrývku

topaze.png?1947483986 + topaze.png?1947483986+ topaze.png?1947483986 + topaze.png?1947483986 + topaze.png?1947483986 - když jim pogratuluješ můžeš získat diamant nebo 50 equus