Nápověda pro jezdecké centrum

1 / Vytvořte a spravujte své jezdecké centrum

> 1.1 – Obecné

centreequestre

Vytvořte a spravujte jezdecké centrum a:

 • Uvítejte ustájené koně
 • Nabízejte pastviny
 • Pěstujte spoustu produktů
 • Vytvářejte užitečné předměty pro své jezdecké centrum a chovné farmy
 • Vytvářejte a spravujte soutěže

Přístup bude udělen, jakmile dokončíte cíle chovatele učedníka.

> 1.2 – Umístění

Při vytváření jezdeckého centra musíte vybrat, kam chcete centrum umístit. Na výběr máte tři umístění:
 • Les
 • Pláž
 • Hory
Podle umístění Vašeho jezdeckého centra budou nájemníci rychleji postupovat ve hře pomocí vyjížděk:
 • Vyjížďky v lese, pokud se centrum nachází v lese
 • Vyjížďky na pláži, pokud se centrum nachází na pláži
 • Vyjížďky v horách, pokud se centrum nachází v horách
Každé umístění jezdeckého centra je rovněž spojeno s konkrétní surovinou, kterou můžete získat z misí dokončených Vašimi nájemníky. Tyto suroviny umožní vyrábět většinu předmětů prodávaných v obchodě.
MístoZdroje
localisationforetLesressourceboisDřevo
localisationmontagneHoryressourceferŽelezo
localisationplagePlážressourcesablePísek

> 1.3 – Obchod

V obchodě najdete vše potřebné pro provoz jezdeckého centra přehledně rozděleno do jednotlivých oddělení:

 • Vylepšení zahrnují předměty, které zvyšují produkci louky, nebo díky kterým jsou boxy pohodlnější.
 • Zemědělství obsahuje semena a hnojivo, které můžete použít na loukách při pěstování úrody.
 • Suroviny zahrnují všechny ingredience, které jsou nezbytné k výrobě předmětů a k provozu jezdeckého centra. Právě zde můžete také nakupovat podestýlku do boxů.
 • Jídlo a vybavení nabízejí ke koupi jídlo a vybavení, které můžete přidělit nájemníkům, namísto přímého rozdělení Vašim koním.

Boxy, dílny, louky a skleníky se dají zakoupit ze stránky, ve které jsou používány. Tratě a telata (v závislosti na specializaci Vašeho jezdeckého centra) se dají zakoupit ze stránky soutěže.

Na stránce obchodu si také můžete prohlédnout inventář, nebo můžete některé předměty prodat. Nebudete tam však moci prodávat závodní dráhy, boxy, louky, skleníky nebo dílny.

> 1.4 – Boxy

box 2**

V každém boxu můžete ustájit jednoho koně. Počet boxů, které můžete v obchodě zakoupit, je určen počtem odsloužených dní na Howrse. Konkrétně to znamená, že za dva odsloužené dny můžete pořídit jeden box. Pokud však boxy postavíte v dílně, můžete si pořídit tolik boxů, kolik jen chcete.

Existují různé boxy odlišných velikostí. Díky vyššímu pohodlí pro koně poskytují větší boxy nájemníkům při probuzení více morálky.
Kvalita boxů také ovlivňuje prestiž vašeho jezdeckého centra.

Podestýlka

Pro ustájení koně nebo poníka musíte mít v boxech podestýlku. Podestýlku můžete koupit v obchodě jezdeckého centra. Po vytvoření zásob podestýlky se bude zobrazovat na pravé straně stránky obchodu ve vašem inventáři. Navštivte stránku boxů a vyberte podestýlku, kterou chcete používat. Můžete vybrat jen takovou podestýlku, které máte dostatek v inventáři.

Když si koupíte nový box, bude v něm podestýlka takového typu, který používáte ve vašem jezdeckém centru.

Pokud je v boxu ustájený kůň, podestýlka se každý den opotřebovává. Po 7 dnech se automaticky odstraní během denní aktualizace stránky ve 04:00 a nahradí se čistou podestýlkou, pokud jí máte dostatek v inventáři. Pokud nemáte dostatek podestýlky, budou boxy bez podestýlky a vaše prestiž klesne. Pravidelně kontrolujte zásoby.

Podestýlka, kterou vyberete do boxů, také ovlivňuje nájemníky. Čím lepší kvalita podestýlky v boxu, tím víc energie kůň získá a méně morálky ztratí při pobytu v boxu.

Opravy

Obsazeným boxům vzrůstá opotřebení o 1% denně. Musíte je opravit, než dosáhnou 100% opotřebení.

Ikona reparer je viditelná hned vedle opotřebení boxu a můžete ji použít k jeho opravě. Náklady na opravu boxu závisí na úrovni jeho opotřebení, kvalitě boxu a vylepšeních, které jsou v něm umístěny.

Pokud box neopravíte, stane se po dosažení 100% opotřebení nepoužitelným a přestane se započítávat do prestiže vašeho jezdeckého centra. Pokud v něm bude ustájen nějaký kůň, bude vystěhován. Z vaší rezervy Equus se pak odečte částka zbývající ceny za ustájení, která bude vrácena majiteli koně. Box můžete kdykoliv opravit a znovu tak ve svém jezdeckém centru nájemníky uvítat.

Rezervace

Chcete-li přivítat koně určitého hráče, jediné co musíte udělat, je rezervovat jeden či více boxů prostřednictvím odkazu "rezervovat tento box".

> 1.5 – Louky

Půda střední louka

Louky budete muset nakupovat v obchodě jezdeckého centra. Tyto louky budou sloužit jako pastvina pro Vaše nájemníky a pro rozvoj zemědělských aktivit. Ty tvoří důležitou součást příjmů. Louky prodávané v obchodě mají odlišnou plochu.

Úrodnost je rozhodující faktor, protože určuje výnos Vašich plodin. Bude brána v úvahu při hodnocení kvality Vašich luk na stránce JC. Koně, kteří se budou pást úrodnější louce dostanou více krmiva zdarma. To také bude mít vliv na útratu majitelů, kteří mají ve Vašem jezdeckém centru ustájeny své koně.

Ať už se rozhodnete udělat z louky pastvinu, chovat na ní krávy nebo na ní něco pěstovat, bude ztrácet úrodnost.Louku budete muset zúrodnit a její úrodnost tak obnovit.

Úrodnost louky se zvyšuje o 1% každým dnem, kdy leží ladem na jaře nebo na podzim, o 3% v létě, a o 0,2% v zimě. Pozemky, které leží ladem v zimě, získávají na úrodnosti jen pozvolna.

Pastviny pro ustájené koně

Abyste splnili potřeby koní ustájených ve Vašem jezdeckém centru, musí se plocha Vašich pastvin rovnat počtu boxů. Například centrum s 10 boxy musí mít pastviny o ploše nejméně 10. Pamatujte, že nejlepší je mít k dispozici více luk, abyste na nich mohli pěstovat, nebo je nechali ležet ladem, aby se jejich úrodnost opět obnovila.

Zemědělství

Naráz můžete mít 6 luk, kde se bez ohledu na velikost jezdeckého centra nebo louky pěstuje úroda, nebo kde chováte krávy.Dostupnost úrody a její velikost závisí na ročním období.

Máte-li skleník, můžete do něj kdykoliv během roku zasít semena dle vlastního uvážení. Jediným omezením je počet plodin - 6. Na skleníky se uplatňuje limit pěti polí, přičemž skleník se počítá za jedno pole. Ve skleníku však nemůžete pěstovat jablka ani pasy.

Opotřebení skleníku se během pěstování úrody zvyšuje o 1% denně.

Ikona reparer je viditelná hned vedle opotřebení skleníku a můžete ji použít k jeho opravě. Náklady na opravu skleníku závisí na úrovni jeho opotřebení a velikosti. Pokud skleník neopravíte, stane se po dosažení 100% opotřebení nepoužitelným a přijdete o aktuální úrodu. Chcete-li skleník nadále používat, můžete ho kdykoliv opravit.

Dostupné plodiny
OsivoOsevní sezónaDoba růstu plodinSklizeň
osivo mrkveOsivo mrkveJaro9 dní
carotte Mrkev
osivo pšeniceOsivo pšeniceLéto9 dní
sonble Pšenice
ressourcepaille Sláma
osivo ovsa (jádro)Osivo ovsa (jádro)Jaro11 dní
avoine Oves (jádro)
semena pasůSemena pasůPodzim30 dní
pass Pas
jablečná jadérkaJablečná jadérkaPodzimSklizeň každý podzim
pomme Jablko
osivo lnuOsivo lnuJaro8 dní
ressourcelin Len
osivo vojtěškyOsivo vojtěškyLéto7 dní
fourrage Krmivo

V zimě nemůžete nic pěstovat, pakliže nemáte skleník. Pokud skleník máte, můžete pěstovat všechny plodiny kromě jablek a pasů.

Prodejem plodin v obchodě můžete vydělat peníze.

Můžete také:

 • vyrábět mrkve, jádro a krmivo pro Vaše nájemníky a získat tak větší prestiž
 • drť připravíte z pšeničného jádra a jablek
 • Používat v boxech slámu a podestýlku

Pro zahájení pěstování plodiny na nějaké louce:

 • jděte do jezdeckého centra a kupte požadované osivo a hnojivo
 • jděte na stránku s loukami
 • pokud se louka dá použít, klikněte na možnost “Zúrodnit” a poté “Vypěstovat úrodu”
 • vyberte na tuto louku požadované osivo a hnojivo
 • potvrďte, a louka se změní v pole s úrodou.

Povšimněte si, že použití hnojiva sníží počet dní potřebných k uzrání.

Až ukončíte sklizeň, bude louka ponechána ležet ladem, aby si půda na nějakou dobu odpočinula. Můžete ale vysadit jinou plodinu, nebo louku využít jako pastvinu pro koně v JC.

Chov krav

Na loukách také můžete chovat krávy a získávat z nich kůži. Počet luk, na kterých můžete chovat krávy nebo pěstovat úrodu, je omezen na 6. Proto pokud již máte 4 luk či skleníků, kde se momentálně pěstuje úroda, můžete k chovu krav vyhradit maximálně 2 luk.

Stejně jako u koní, každá kráva vyžaduje jeden hektar. Malá louka má 5 hektarů, takže se na ní může pást 5 krav.

Při chovu krav můžete získat kůži za 30 dnů. Louka bude poté opět úrodná a můžete na ní opět chovat krávy.

Ve hře najdeme dva druhy krav, z nichž každý poskytuje jiné množství kůže.

> 1.6 – Dílny

Dílny umožňují kromě surovin a farmářských produktů vyrábět všechny druhy budov a všechny předměty, které budete potřebovat v jezdeckém centru nebo na chovných farmách. Vaše jezdecké centrum je po vytvoření vybaveno malou dílnou. Později můžete přidávat další dílny, ať už jejich zakoupením nebo výstavbou v již postavených dílnách.

Výroba

Počet dílen, které můžete současně používat, závisí na prestiži Vašeho jezdeckého centra:

 • Prestiž mezi 0% a 20% : 1 aktivní dílna
 • Prestiž mezi 20% a 40% : 2 aktivní dílny
 • Prestiž mezi 40% a 60% : 3 aktivní dílny
 • Prestiž mezi 60% a 80% : 4 aktivní dílny
 • Prestiž mezi 80% a 100% : 5 aktivních dílen

Doba výroby a požadované suroviny závisí na předmětech, které chcete vyrábět.

VýrobaZdrojeDoba trvání
box12 Box 1*ressourcebois Dřevo x 25
ressourcesable Písek x 25
3 hodiny
box16 Box 2**ressourcebois Dřevo x 500
ressourcesable Písek x 500
2 dny
box18 Box 3***ressourcebois Dřevo x 2500
ressourcesable Písek x 2500
8 dní
atelierpetit Malá dílnaressourcebois Dřevo x 250
ressourcesable Písek x 250
1 den
ateliermoyen Střední dílnaressourcebois Dřevo x 1250
ressourcesable Písek x 1250
4 dny 4 hodiny
ateliergrand Velká dílnaressourcebois Dřevo x 3750
ressourcesable Písek x 3750
12 dní 12 hodin
serrepetite Malý skleníkressourcebois Dřevo x 50
ressourcesable Písek x 50
5 hodin
serremoyenne Střední skleníkressourcebois Dřevo x 250
ressourcesable Písek x 250
20 hodin
serregrande Velký skleníkressourcebois Dřevo x 2000
ressourcesable Písek x 2000
6 dní 12 hodin
abreuvoir Napáječkaressourcefer Železo x 1500
3 dny
douche Sprcha ressourcefer Železo x 2500
5 dní
tracteur Traktorressourcefer Železo x 2500
5 dní
auge Žlabressourcefer Železo x 1500
3 dny
brideclassique1x 1* klasická uzdečkaressourcefer Železo x 10
ressourcecuir Kůže x 90
5 hodin
brideclassique2x 2** klasická uzdečkaressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Kůže x 180
10 hodin
brideclassique3x 3*** klasická uzdečkaressourcefer Železo x 80
ressourcecuir Kůže x 720
1 den 16 hodin
selleclassique1x 1* klasické sedloressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Kůže x 230
12 hodin
selleclassique2x 2** klasické sedloressourcefer Železo x 40
ressourcecuir Kůže x 460
1 den
selleclassique3x 3*** klasické sedloressourcefer Železo x 160
ressourcecuir Kůže x 1840
4 dny
tapisclassique1x 1* Deka pod klasické sedloressourcelin Len x 20
10 hodin
bande1x 1* bandážeressourcelin Len x 10
5 hodin
bonnet1x 1* čabrakaressourcelin Len x 10
5 hodin
cloches Zvonyressourcecuir Kůže x 500
1 den
cravache Bičressourcecuir Kůže x 1000
2 dny
eperons Ostruhyressourcefer Železo x 1500
3 dny
longe Lonžressourcecuir Kůže x 1250
5 dní
crampons Ozubyressourcefer Železo x 1750
3 dny 12 hodin
mash Drťsonble Pšenice x 500
pomme Jablko x 200
graineslin Osivo lnu x 100
12 hodin
engraisk 1* hnojivocrottin Trus x 200
6 hodin
engraissadechir 2** hnojivocrottin Trus x 400
12 hodin
engraisfumier Hnůjcrottin Trus x 600
ressourcepaille Sláma x 200
1 den 12 hodin
bridewestern1x 1* westernová uzdečkaressourcefer Železo x 10
ressourcecuir Kůže x 90
5 hodin
bridewestern2x 2** westernová uzdečkaressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Kůže x 180
10 hodin
bridewestern3x 3*** westernová uzdečkaressourcefer Železo x 80
ressourcecuir Kůže x 720
1 den 16 hodin
sellewestern1x 1* westernové sedloressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Kůže x 230
12 hodin
sellewestern2x 2** westernové sedloressourcefer Železo x 40
ressourcecuir Kůže x 460
1 den
sellewestern3x 3*** westernové sedloressourcefer Železo x 160
ressourcecuir Kůže x 1840
4 dny
tapiswestern1x 1* Deka pod westernové sedloressourcelin Len x 20
10 hodin
Opravy

Opotřebení dílny se zvyšuje o 1% denně bez ohledu na to, zda ji používáte, nebo ne.

Ikona je viditelná hned vedle opotřebení dílny a můžete ji použít k její opravě. Náklady na opravu dílny závisejí na velikosti dílny a úrovni opotřebení.

Pokud dílnu neopravíte, stane se po dosažení 100% opotřebení nepoužitelnou a můžete přijít o případnou probíhající výrobu. Chcete-li dílnu nadále používat, můžete ji kdykoliv opravit.

2 / Ať Vaše jezdecké centrum prosperuje

> 2.1 – Majitelé ustájených koní

Cena za ustájení

Vaše jezdecké centrum může přijímat ustájené koně. Ve správě centra si můžete nastavit cenu za ustájení za jednoho koně za noc. Tato cena musí být mezi 20 equus a 200 equus. Pokud ustájíte vlastní koně, nebudete nic platit a Vaše centrum nic nevydělá.

Minimální požadavky na dovednosti

Pro koně ustájené ve Vašem centru můžete nastavit požadavek na minimální dovednosti. Toto nastavení najdete ve správě centra. Ve Vašem centru se pak budou moci registrovat jen koně s touto minimální úrovní dovedností. Nezapomeňte, že to platí i pro chovatele, pro které máte rezervovaný box. Pokud jejich kůň nesplní nastavené minimální požadavky, nebude se moci zaregistrovat.

Vypršení ustájení

Jakmile vyprší doba ustájení, opustí nájemníci jezdecké centrum po denní aktualizaci stránky ve 04:00.

Prodloužení pobytu

Pravidelně kontrolujte novinky ve správě centra. Najdete tam žádosti o prodloužení ustájení od chovatelů, kteří u Vás mají ustájené koně. Tyto žádosti můžete přijmout nebo odmítnout.

Vliv ustájených koní na prestiž

Koně ustájení ve vašem jezdeckém centru samozřejmě ovlivňují centrum v závislosti na jejich počtu, ale také na jejich nejlepší dovednosti.

> 2.2 - Výhody pro nájemníky

V kanceláři jezdeckého centra můžete nastavit, jaké jídlo a vybavení bude dostupné pro nájemníky.
Pokud zpřístupníte některý z těchto výrobků, nájemníci budou moci zdarma využívat tento výrobek ze zásob Vašeho inventáře po celou dobu jejich pobytu.
Abyste mohli výrobek zpřístupnit nájemníkům, musíte ho mít určité množství v inventáři a zajistit doplňování zásob. Toto množství závisí na počtu boxů v centru. Minimální potřebné množství jednotlivých výrobků je uvedeno ve správě centra.

PředmětPožadované množství na box
1* klasické sedloSedlo1
1* klasická uzdečkaUzdečka1
1* deka pod klasické sedloDeka pod sedlo1
1* čabrakaČabraka1
1* bandážeBandáže1
mrkevMrkev15
drťDrť15
krmivoKrmivo150
oves (jádro)Oves (jádro)75

Aby se předmět zobrazoval v seznamu výhod na registrační stránce jezdeckého centra, budete muset mít v inventáři dvojnásobek požadovaného množství.

> 2.3 – Vylepšení

Vylepšení boxu

Aby měli koně ve Vašem jezdeckém centru pohodlnější ustájení, můžete opatřit vylepšení a umístit je do libovolných boxů:

 • napáječka: pokud je napáječka v boxu, koně získávají čtyřnásobně více energie a morálky než koně, kteří ji v boxu nemají
 • sprcha: při provádění činností vynaloží koně se sprchou v boxu o 10% energie méně než koně, kteří sprchu nemají

Do každého boxu můžete zabudovat pouze jednu sprchu a jednu napáječku.

Pokud budete v jezdeckém centru nabízet sprchy a napáječky, hodnota prestiže centra se zvýší.

Vylepšení luk

Chcete-li ve svém jezdeckém centru zvýšit výnos úrody a krav, můžete opatřit vylepšení a umístit je na libovolnou louku:

 • žlaby: pokud chováte krávy na louce se žlabem, budou tyto krávy produkovat o 30% více kůže
 • traktor: použití traktoru na louce zvyšuje úrodu na této louce o 50%

Na každé louce můžete mít pouze jeden žlab a jeden traktor.

> 2.4 – Mise

lecon

Vaše jezdecké centrum může zadávat mise. Vlastníci koní ustájení ve Vašem jezdeckém centru se rozhodnou, zda tyto mise budou plnit, či ne.Díky tomu získají určité množství Equus a obdrží za svého koně dovednostní body. Odměnu v Equus neplatíte vy.

Odměny za mise závisejí na prestiži nájemníků ve Vašem jezdeckém centru. Počet misí, které může Vaše jezdecké centrum každý den nabídnout, není omezen. Do výpočtu jsou zahrnuti jen normální koně.

Kdykoliv některý z nájemníků dokončí misi, získáte určité množství Equus nebo surovin v závislosti na nejlepší dovednosti daného koně. Ve správě centra můžete nastavit poměr mezi misemi, za které lze získat Equus (lekce) nebo suroviny. Druh získaných surovin závisí na umístění Vašeho jezdeckého centra:

 • Les: dřevo
 • Hora: železo
 • Pláž: písek

Mějte prosím na paměti, že množství surovin, které můžete v misích získat, je omezeno dostupností těchto surovin. Dostupnost surovin se obnovuje každý den v závislosti na prestiži Vašeho JC a nemůže překročit hodnotu 2000.

Když některý z Vašich nájemníků splní misi, ve které jsou za odměnu zdroje, tak se odměna zdvojnásobí, pokud použije tažného koně.

> 2.5 – Soutěž

competition

Ve svém centru můžete pořádat soutěže. Pokud se nejlepší koně na Howrse přihlásí do Vaší soutěže, prestiž Vašeho centra vzroste.

Můžete vybrat různé parametry pro nastavení přístupu koní do vašich soutěží.

Do každé soutěže potřebujete 5 závodníků. Soutěže začínají automaticky pár minut po uzavření registrací. Registrace se opět otevírají po 1 až 24 hodinách od poslední soutěže, a to v závislosti na druhu soutěže. Dokud nejsou registrováni žádní koně, můžete upravovat minimální úroveň nebo trať svých soutěží na stránce soutěží v nabídce jezdeckého centra.Pokud se Vaše soutěž nekonala více než 5 dní, můžete ji upravit i v případě, že jsou do ní koně již zaregistrováni.

Soutěže v anglickém stylu

Pokud je Vaše JC zaměřeno na anglický styl, můžete pořádat tyto soutěže:

 • rychlostní závody (klus nebo cval)
 • překážkové dostihy
 • parkurové skákání
 • soutěž v drezuře

Obtížnost tratí musí odpovídat minimálním nárokům na výdrž u překážkových dostihů, na skok pro parkur a na drezuru u drezurních soutěží, aby se mohli koně registrovat.

Při tvorbě jezdeckého centra budete mít k dispozici malou závodní dráhu, kde můžete naplánovat jednou za den rychlostní závod. Druhou dráhu můžete zakoupit později na stránce soutěží. Každé jezdecké centrum může mít až 2 závodní tratě. Abyste získali maximální prestiž, musíte pořádat 2 závody, a proto potřebujete 2 tratě.

Westernové soutěže

Pokud se Vaše jezdecké centrum zaměřuje na westernový styl ježdění, můžete pořádat:

 • soutěže v barrel racingu
 • soutěže v cuttingu
 • soutěže v trailu
 • soutěže v reiningu
 • soutěže ve western pleasure

Předtím než se budou moci zaregistrovat koně do soutěží v reiningu a trailu, musíte nastavit minimální požadavky na cval pro reining a drezuru pro trail.

Organizování soutěže v cuttingu vyžaduje při vytváření nebo úpravě Vaší soutěže telata. Během vytvoření první soutěže obdržíte první tele zdarma. Počet telat určuje minimální požadavek výdrže registrovaných koní.

Soutěže pro koně na nízké úrovni

Můžete vytvářet rezervace u soutěží pro koně na nízké úrovni. Vaše soutěže získají více prestiže než ty na stejné úrovni přístupné pro všechny koně. Také vyhrajete 500 Equus pokaždé, když se budou konat vaše soutěže pro koně na nízké úrovni.

Koně na nízké úrovni jsou koně, kteří:

 • mají méně než 20 vítězství
 • nemají dovednosti přesahující 1690
 • kteří nemají žádné dovednosti s genetickým potenciálem přes 2350

Tato hodnota se přepočítává každou noc.

> 2.6 – Zaměstnanci

Do svého jezdeckého centra můžete najmout zaměstnance.

Každý zaměstnanec poskytuje po dobu svého zaměstnání jezdeckému centru bonus. Můžete najmout několik zaměstnanců současně, ale daného zaměstnance nemůžete najmout několikrát. Nicméně můžete zaměstnanci prodloužit smlouvu před jejím vypršením.

Čas od času se Vám naskytne možnost získat odborný diplom s omezenou dobou trvání. Jakmile se to stane, všichni aktuálně najmutí zaměstnanci se stávají odbornými zaměstnanci, a to na dobu trvání diplomu. Bonus, který jezdeckému centru poskytují, se zdvojnásobí.

3 / Udělejte svému jezdeckému centru reklamu

> 3.1 - Profil jezdeckého centra

parchemin

Vaše údaje jsou viditelné pro všechny hráče. Můžete si je prohlédnout ve správě Vašeho centra. Na stejné stránce si můžete vytvořit prezentaci Vašeho centra, která se bude zobrazovat podle stejného principu, jako prezentace chovatele. Prezentaci si můžete kdykoli upravit.

Také můžete zobrazovat údaje všech ostatních center, a to kliknutím na jejich název. V těchto údajích si můžete své centrum porovnat s ostatními centry a tak zjistit, zda potřebujete provést nějaká vylepšení, aby se Vaše centrum dostalo výše na žebříčku.

> 3.2 - Prestiž centra

Prestiž jezdeckého centra je hodnocení, které označuje jeho kvalitu. Čím vyšší prestiž, tím lepší jméno bude vaše jezdecké centrum mít a tím víc bude přitahovat nájemníky. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat prestiž vašeho centra, abyste postupovali v pořadí ve hře.

Záleží na mnoha faktorech, které rozdělujeme do pěti hlavních oblastí.

Pohodlí jezdeckého centra

Pohodlí vašeho jezdeckého centra odpovídá kvalitě boxů a službám, které nájemníkům nabízíte. Patří do něj:

 • velikost vašich boxů
 • kvalita podestýlky
 • přítomnost sprchy v boxech
 • zda nabízíte nájemníkům jídlo (krmivo, oves, mrkve a drť)
 • zda nabízíte nájemníkům vybavení a jaké je kvality (deka pod sedlo, sedlo, uzdečka, čabraka, bandáže)
Prestiž luk

Louky, které nabízíte nájemníkům pro pastvu, musí být úrodné a musí jich být dost.

Kapacita jezdeckého centra

Čím větší jezdecké centrum a čím víc nájemníků pojme, tím vyšší bude jeho prestiž. Ideální je mít 100 boxů (další boxy nezvyšují prestiž) a obsazenost alespoň 50%.

Dovednosti nájemníků

Koně ustájení u vás mají samozřejmě vliv na prestiž vašeho jezdeckého centra. Počítá se nejlepší dovednost každého koně s výjimkou speciálních koní.

Soutěže

Pět soutěží, které může vaše jezdecké centrum pořádat, ovlivňuje celkovou prestiž centra. Nezapomeňte kontrolovat prestiž, kterou jednotlivé soutěže poskytují.

> 3.3 - Pořadí

Hodnocení jezdeckých center podium

Jezdecká centra jsou pro správný chod hry nezbytná. V jezdeckých centrech můžete ustájit koně a trénovat je. Tato centra mají 4 typy hodnocení:

 • Prestiž
 • počet ustájených koní
 • Nejoblíbenější jezdecká centra: toto hodnocení se počítá podle počtu návštěv různých hráčů za předchozí den. Je tedy zbytečné navštěvovat stejný profil několikrát, protože se návštěva započítá pouze jednou.
Umístění v soutěžích

Na této stránce si můžete prohlédnout žebříčky umístění v těch nejprestižnějších soutěžích, množství peněz ve společném fondu, a zobrazit si centra, která je organizují.

Toto jsou soutěže, ve kterých závodí ti nejlepší koně na Howrse.

Aby byla odměňována pravidelnost, ztrácejí soutěže s prestiží větší než 75%, které jsou neaktivní déle než pět dní, 1% denně ze své prestiže.

> 3.4 - Stužky

Stužky jezdeckých center

Stužky jsou odměnami pro koně, kteří vyhrají v určitých závodech. Rovněž za takovou výhru obdrží dvojnásobek Equus! Stužky lze získat pouze za závody, které mají prestiž vyšší než 75%.

Stužky jsou ideální možností, jak zvýraznit jezdecké centrum, protože se zobrazují na stránce koní, kteří je vyhráli.

Pro aktivování stužek přejděte na stránku soutěží.

... nebo se podívejte na odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Když jsem zaregistroval mé koně ve svém centru, ubytování a stravování bylo zdarma, i když nemělo být!

Ustájení pro Vaše koně je zdarma. Je tedy normální, že je zobrazeno "zdarma", když jste zaregistrovali své koně do Vašeho centra. Ostatní hráči budou platit, pokud ustájí své koně ve Vašem centru.

Přejít výše

Jak mohu opravit box?

Ikona reparer se objevuje vedle opotřebení na stránce „Boxů“.

Přejít výše

Proč nemohu koupit nový box?

Za každé dva odsloužené dny můžete zakoupit jeden box. Chcete-li vědět, kolik boxů může Vaše jezdecké centrum mít, stačí vydělit počet Vašich odsloužených dní dvěma. Mějte prosím na paměti, že toto omezení neplatí u boxů vyrobených v dílnách.

Přejít výše

Mohu prodat louku zpět do obchodu?

Ne, louku zničit můžete, ale peníze nezískáte zpět.

Přejít výše

Ponechal jsem louky ležet ladem, nicméně úrodnost se stále nezvyšuje. Proč?

Úrodnost louky se zvyšuje o 1% každým dnem, kdy leží ladem na jaře nebo na podzim, o 3% v létě, a o 0,2% v zimě. Pozemky, které leží ladem v zimě, získávají na úrodnosti jen pozvolna.

Přejít výše

Nemohu pěstovat pasy. Proč?

Pokud tuto rostlinu nemůžete vypěstovat, znamená to, že nesplňujete podmínky nezbytné k jejímu pěstování.

Potřebujete velké louky, hnojivo a samozřejmě 25 semen pasů. Nezapomeňte, že rostlina se dá zasadit pouze na podzim. Mladé sazeničky jsou citlivé na sucho a mráz.

Přejít výše

Moje soutěž nezačala. Co mám dělat?

Ujistěte se, že obtížnost je nastavena správně. Hráči nebudou registrovat dobré koně do závodů, pokud nedostanou dobrou odměnu. Postupně můžete navyšovat obtížnost. Přeci jen je lepší mít alespoň nějaké závody, než takové, do kterých se nikdo nepřihlásí...

Přejít výše