Příručka chovatele

Pravidla chování

Abychom zajistili, že si všichni hráči Howrse užijí bezpečnou, zábavnou a férovou hru, je důležité, abyste si byli vědomi zakázaného obsahu a chování, jakožto i trestů, které vám mohou hrozit.

Na Howrse není povolen následující obsah a chování:

Nevhodné obrázky a výrazy

Obrázky a výrazy sexuální, násilné, rasistické, urážlivé nebo výhružné povahy nebo podněcující k násilí a nenávisti. Sdílení odkazů na webové stránky, které obsahují takové obrázky nebo jazyk.

Podvádění

Obchodování s pasy, Equus, koňmi, předměty nebo účty. Organizování podvodů, zneužívání důvěry, krádeže účtů, vyžadování hesel od ostatních uživatelů. Zrušení nákupu pasů poté, co již byly použity, a pokusy o podvod. Vytvoření více účtů ve stejné verzi hry. Zneužití jakéhokoli aspektu Howrse využitím chyb a nedostatků.

Chování v komunikačních kanálech

Používání jiného jazyka než jazyka hry nebo SMS jazyka. Šíření jakýchkoli sexuálních, politických nebo hanlivých informací nebo informací, které by mohly jakýmkoli způsobem urážet ostatní. Totéž platí pro obsah propagující nebo podporující nezákonnou činnost. Obsah, který by byl považován za spam, flooding, off-topic, reklamu nebo oznámení (včetně prodeje koní nebo připuštění). Vyhrožování někomu nahlášením nebo potrestáním nebo pokusy o zastoupení moderátorů.

Porušování autorských práv

Krádeže výtvorů, obrázků nebo ilustrací, které nejsou veřejně přístupné.