Příručka jezdeckého centra

Řízení jezdeckého centra

Vytvořte a spravujte jezdecké centrum a:

  • Uvítejte ustájené koně
  • Nabízejte pastviny
  • Pěstujte spoustu produktů
  • Vytvářejte užitečné předměty pro své jezdecké centrum a chovné farmy
  • Vytvářejte a spravujte soutěže

Přístup bude udělen, jakmile dokončíte cíle chovatele učedníka.