Příručka jezdeckého centra

Zemědělství a pastviny

Půda

Louky si musíte zakoupit v obchodě jezdeckého centra. Tyto louky budou sloužit jako pastviny pro vaše nájemníky a k rozvoji zemědělské činnosti, která je důležitým zdrojem příjmů. Louky prodávané v obchodě mají různou rozlohu.

Úrodnost je rozhodující faktor, protože určuje výnos Vašich plodin. Bude brána v úvahu při hodnocení kvality Vašich luk na stránce JC. Koně, kteří se budou pást úrodnější louce dostanou více krmiva zdarma. To také bude mít vliv na útratu majitelů, kteří mají ve Vašem jezdeckém centru ustájeny své koně.

Ať už se rozhodnete přeměnit louku na pastvinu, pěstovat na ní plodiny nebo chovat krávy, při využívání ztrácí úrodnost. Její úrodnost můžete zvýšit tím, že ji necháte ležet ladem.

Louka získává 1 % úrodnosti za den pokud leží ladem na jaře a na podzim, 3 % v létě a 0,2 % v zimě. Proto když leží ladem v zimě, má velmi malou úrodnost.

Pastviny pro ustájené koně

Vaše pastviny musí mít rozlohu odpovídající počtu boxů, aby vyhovovaly potřebám koní ustájených ve vašem jezdeckém centru. Například centrum s 10 boxy musí mít plochu pastvin alespoň 10. Vždy je dobré mít k dispozici několik luk, abyste na nich mohli pěstovat plodiny nebo jednu či více luk nechat ležet ladem, aby se půda zotavila a znovu získala úrodnost.

Zemědělství

Vždy můžete mít louky v počtu: 6 pro pěstování plodin nebo chov krav, bez ohledu na velikost vašeho jezdeckého centra nebo louky. Dostupnost plodin a výnos závisí na ročním období.

Máte-li skleník, můžete do něj kdykoliv během roku zasít semena dle vlastního uvážení. Jediným omezením je počet plodin - 6. Na skleníky se uplatňuje limit pěti polí, přičemž skleník se počítá za jedno pole. Ve skleníku však nemůžete pěstovat jablka ani pasy.

Opotřebení skleníku se během pěstování úrody zvyšuje o 1 % denně.

Ikona reparer je viditelná hned vedle opotřebení skleníku a můžete ji použít k jeho opravě. Náklady na opravu skleníku závisí na úrovni jeho opotřebení a velikosti. Pokud skleník neopravíte, stane se po dosažení 100% opotřebení nepoužitelným a přijdete o aktuální úrodu. Chcete-li skleník nadále používat, můžete ho kdykoliv opravit.

Dostupné plodiny

OsivoOsevní sezónaDoba růstu plodinSklizeň
osivo mrkveOsivo mrkveJaro9 dní
carotte Mrkev
osivo pšeniceOsivo pšeniceLéto9 dní
sonble Pšenice
ressourcepaille Sláma
osivo ovsa (jádro)Osivo ovsa (jádro)Jaro11 dní
avoine Oves (jádro)
semena pasůSemena pasůPodzim30 dní
pass Pas
jablečná jadérkaJablečná jadérkaPodzimSklizeň každý podzim
pomme Jablko
osivo lnuOsivo lnuJaro8 dní
ressourcelin Len
osivo vojtěškyOsivo vojtěškyLéto7 dní
fourrage Krmivo

V zimě nemůžete nic pěstovat, pakliže nemáte skleník. Pokud skleník máte, můžete pěstovat všechny plodiny kromě jablek a pasů.

Chcete-li vydělat peníze, můžete své plodiny dále prodávat v obchodě.

Můžete také:

  • vyrábět mrkve, jádro a krmivo pro Vaše nájemníky a získat tak větší prestiž
  • drť připravíte z pšeničného jádra a jablek
  • Používat v boxech slámu a podestýlku
Využití louky k pěstování plodin:
  • jděte do obchodu jezdeckého centra a kupte si osivo a hnojiva, která chcete používat
  • přejděte na stránku s loukami
  • pokud již louka slouží jako pastvina, klikněte na "Ležící ladem" a poté na "Osivo"
  • vyberte osivo a hnojiva pro tuto louku
  • potvrďte a louka je nyní připravena k pěstování plodin!

Povšimněte si, že použití hnojiva sníží počet dní potřebných k uzrání.

Až ukončíte sklizeň, bude louka ponechána ležet ladem, aby si půda na nějakou dobu odpočinula. Můžete ale vysadit jinou plodinu, nebo louku využít jako pastvinu pro koně v JC.

Chov krav

Na loukách také můžete chovat krávy a získávat z nich kůži. Počet luk, na kterých můžete chovat krávy nebo pěstovat úrodu, je omezen na 6. Proto pokud již máte 4 luk či skleníků, kde se momentálně pěstuje úroda, můžete k chovu krav vyhradit maximálně 2 luk.

Stejně jako u koní, každá kráva vyžaduje jeden hektar. Malá louka má 5 hektarů, takže se na ní může pást 5 krav.

Při chovu krav můžete získat kůži za 30 dnů. Louka bude poté opět úrodná a můžete na ní opět chovat krávy.

Ve hře najdeme dva druhy krav, z nichž každý poskytuje jiné množství kůže.