Příručka jezdeckého centra

Nájemníci

Cena za ustájení

Vaše jezdecké centrum může přijímat ustájené koně. Ve správě centra si můžete nastavit cenu za ustájení za jednoho koně za noc. Tato cena musí být mezi 20 equus a 200 equus. Pokud ustájíte vlastní koně, nebudete nic platit a Vaše centrum nic nevydělá.

Minimální požadavky na dovednosti

Pro koně ustájené ve Vašem centru můžete nastavit požadavek na minimální dovednosti. Toto nastavení najdete ve správě centra. Ve Vašem centru se pak budou moci registrovat jen koně s touto minimální úrovní dovedností. Nezapomeňte, že to platí i pro chovatele, pro které máte rezervovaný box. Pokud jejich kůň nesplní nastavené minimální požadavky, nebude se moci zaregistrovat.

Vypršení ustájení

Jakmile vyprší doba ustájení, opustí nájemníci jezdecké centrum po denní aktualizaci stránky ve 04:00.

Prodloužení pobytu

Pravidelně kontrolujte novinky ve správě centra. Najdete tam žádosti o prodloužení ustájení od chovatelů, kteří u Vás mají ustájené koně. Tyto žádosti můžete přijmout nebo odmítnout.

Vliv ustájených koní na prestiž

Samozřejmě, že koně, na které ustájíte, budou mít vliv na vaše centrum v závislosti na jejich počtu a nejlepších dovednostech.