Příručka jezdeckého centra

Mise

Vaše jezdecké centrum může organizovat mise. Je na chovatelích koní, které ustájíte, aby rozhodli, zda byste měli ve svém centru organizovat misi, nebo ne. Je to způsob, jak získat určitý počet Equus a také dovednostní body pro jejich koně. Tato částka vám nebude odebrána, nemusíte nic platit.

Odměny za mise závisejí na prestiži nájemníků ve Vašem jezdeckém centru. Počet misí, které může Vaše jezdecké centrum každý den nabídnout, není omezen. Do výpočtu jsou zahrnuti jen normální koně.

Kdykoliv některý z nájemníků dokončí misi, získáte určité množství Equus nebo surovin v závislosti na nejlepší dovednosti daného koně. Ve správě centra můžete nastavit poměr mezi misemi, za které lze získat Equus (lekce) nebo suroviny. Druh získaných surovin závisí na umístění Vašeho jezdeckého centra:

  • Les: dřevo
  • Hora: železo
  • Pláž: písek

Mějte prosím na paměti, že množství surovin, které můžete v misích získat, je omezeno dostupností těchto surovin. Dostupnost surovin se obnovuje každý den v závislosti na prestiži Vašeho JC a nemůže překročit hodnotu 2000.

Když některý z Vašich nájemníků splní misi, ve které jsou za odměnu zdroje, tak se odměna zdvojnásobí, pokud použije tažného koně.