Příručka jezdeckého centra

Fórum centra

Jakožto ředitel centra máte také fórum. Přístup do fóra můžete nakonfigurovat dle vlastního uvážení. Buďto můžete omezit přístup pouze na hráče, kteří mají ve Vašem centru ustájeny koně, nebo jej můžete ponechat otevřený všem hráčům na Howrse.

Toto fórum je vaší odpovědností. Vy jste moderátor/ka a je na vás, abyste ho oživili. Fórum můžete vytvořit a nastavit na stránce správy jezdeckého centra.

K fóru jezdeckého centra otevřenému všem chovatelům lze získat přístup přes údaje centra.