Příručka jezdeckého centra

Pořadí

Hodnocení jezdeckých center

Jezdecká centra jsou pro správný chod hry nezbytná. V jezdeckých centrech můžete ustájit koně a trénovat je. Tato centra mají 4 typy hodnocení:

  • prestiž
  • počet ustájených koní
  • nejoblíbenější centra: toto pořadí se vypočítává na základě počtu návštěv různých hráčů během předchozího dne. Opakované zhlédnutí profilu je zbytečné, protože v úvahu bude brána pouze jedna návštěva.

Umístění v soutěžích

Na této stránce si můžete prohlédnout žebříčky umístění v těch nejprestižnějších soutěžích, množství peněz ve společném fondu, a zobrazit si centra, která je organizují.

Toto jsou soutěže, ve kterých závodí ti nejlepší koně na Howrse.

Aby byla odměňována pravidelnost, ztrácejí soutěže s prestiží větší než 75%, které jsou neaktivní déle než pět dní, 1% denně ze své prestiže.