Příručka chovatele

Počasí a roční období

Na Howrse trvají roční období jeden týden. Podzim začíná prvním dnem každého skutečného měsíce. Protože trvá 1 týden, 8. dne měsíce začíná zima, 15. dne měsíce přichází jaro a 22. začíná léto. Léto trvá až do konce skutečně probíhajícího měsíce a další měsíc pak cyklus ročních období začíná znovu.

Roční období ve hře mají vliv na množství trávy na loukách. Na úrodných loukách je na jaře a v létě spousta trávy, ale v zimě je jí málo.