Příručka chovatele

Černý trh

Černý trh je velmi pozoruhodným a unikátním místem. Vlastnosti spojované s předměty, které tam naleznete, jsou úžasné a některé z nich jsou velmi silné.

Věci z černého trhu lze nakupovat za pasy.

Tyto věci nelze předávat z rodičů na potomstvo. Nelze je přenést z jednoho koně na jiného, a v případě smrti koně je nelze získat zpět.