Příručka chovatele

Chov

Připouštění

Koně lze připouštět od 2 let a 6 měsíců.

S vašimi hřebci:

  • Zveřejňujte veřejné nabídky připuštění s limitem 300 za den.
  • Udělejte rezervovanou nabídku konkrétní klisně, včetně jedné z vašich vlastních klisen.

S vašimi klisnami:

  • Vyberte si z veřejných připuštění.
  • Přijměte rezervovanou nabídku, včetně jedné z vašich vlastních hřebců.

Cena připuštění se pohybuje mezi 500 equus a 7 500 equus, pokud se nejedná o vašeho hřebce.

Navíc ještě zaplatíte částku mezi 100 equus a 2 500 equus za veterináře, v závislosti na vaší rezervě Equus.

Březost

březost trvá 12 měsíců. Od 8. měsíce si můžete za 50 Equus nechat udělat ultrazvuk, kterým zjistíte pohlaví, plemeno a zbarvení hříběte ještě před narozením.Ve 12. měsíci březosti musíte přivolat veterináře a zajistit, aby klisna byla ustájena v jezdeckém centru. Pokud nepřivoláte veterináře, ztratíte hříbě.

Po narození můžete hříbě pojmenovat a postarat se o něj. Po 6 měsících již nebude ustájeno s matkou a musíte pro něj nalézt jezdecké centrum.

Ohřebení je jediným úkonem, který se může odehrát po půlnoci v historii koně.

Mějte na paměti, že ne vždy je například nezbytně výhodné zkřížit klisnu, která vyniká v drezuře, s hřebcem, jehož silnou stránkou je rychlost. Potomstvo ve skutečnosti nebude lepší ani v jedné z těchto charakteristik. Proto je lepší upřednostnit křížení mezi blízkými plemeny.

Ohřebení je pro klisnu velice vyčerpávající. Mezi narozením posledního hříběte a dalším připuštěním musí být proto interval alespoň 10 měsíců.

Valaši

Své hřebce můžete nechat vykastrovat ve věku od 2 a půl do 6 let. Váš kůň se tak stane valachem a již nebude schopen reprodukce, ale získá následující bonusy: vytrvalost: +8; rychlost: +8; drezura: +4. Kastrace trvá nejméně 2 hodiny.

Uvědomte si, že valachovi nelze udělit Diovu hromovou tyč, a že kastrace je nevratná.

Hříbě

Ohřebení proběhlo hladce, hříbě je na světě. Nejsou-li jeho předkové "čistokrevní", je jeho plemeno určeno plemenem u nich převažujícím. Jeho zbarvení je voleno náhodně ze zbarvení schválených pro plemeno daného koně.

Schopnosti Vašeho hříběte závisí na genetických vlastnostech jeho rodičů, ale také na tréninku a úspěších v soutěžích.

Hříbata, která se Vám narodí, zůstávají se svými matkami ve stejné stáji, dokud jim není 6 měsíců. Po tuto dobu nevyžadují samostatné ustájení a živí se výlučně mlékem svých matek.

Jednorožci

Jednorožci jsou velmi vzácní a reprodukují se téměř stejně jako obyčejní koně.

Rozmnožování je možné pouze mezi jednorožci stejného plemene. Potom budete potřebovat trochu štěstí, abyste získali hříbě jednorožce.

Každý den můžete aktivovat 2 doby pro připuštění jednorožců v libovolný čas. Doba se aktivuje ve chvíli, kdy potvrdíte připuštění klisny jednorožce. Od té chvíle máte 60 vteřin na připuštění všech ostatních klisen jednorožce, které chcete připustit.

Jakmile využijete veškerou dostupnou dobu pro připuštění, musíte počkat do dalšího dne (po denní aktualizaci), než budete moct znovu připustit jednorožce.

Pamatujte! Jednorožce můžete připustit nejdříve 10 hodin od jeho početí a mezi dalšími připuštěními musí být pauza nejméně 10 hodin.Proto je vhodné rozložit si připuštění do delšího časového úseku.

Osli

Osli se reprodukují třikrát za život, a to pouze s jiným zvířetem téhož druhu. Je to jediný druh, jehož genetický potenciál s každou generací klesá.
Když je dán osel k prodeji, všechny nabídky připouštění, které ještě nebyly přijaty, jsou zrušeny.

Tažní koně

Tažní koně mohou mít hříbata jen třikrát za život a pouze s tažnými koňmi.

Pokud tažného koně vystavíte k prodeji, tak budou zrušena čekající připuštění, která zatím nebyla přijata klisnou.