Příručka chovatele

Genetika

Genetický potenciál

Genetický potenciál koně se vypočítává z genetického potenciálu a BLUP jeho rodičů.

Po narození hříběte se jeho genetický potenciál nedá dále rozvíjet

Vrozené dovednosti a rozvíjení dovedností prostřednictvím hraní a plnění misí není obsaženo v genetickém potenciálu. To znamená, že dovednosti koně mohou překročit hodnoty uvedené v genetickém potenciálu.

Hvězda udělená za znamenitost

Hvězda za znamenitost je zelená hvězda, kterou naleznete pod genetickým potenciálem koně. Značí, že kůň je vynikající v některé konkrétní dovednosti. Není vůbec jednoduché ji získat a je vyvrcholením rozsáhlého tréninkového úsilí chovatele a pečlivého výběru chovného základu. Je udělována výjimečným koním!

Aby získal zelenou hvězdu za znamenitost, musí kůň získat 100% genetického potenciálu v příslušné dovednosti. Za každých 10% genetického potenciálu navíc pro danou dovednost získá kůň další hvězdu znamenitosti.

Hvězdy za znamenitost se získávají při narození hříběte, protože genetický potenciál již po narození nelze změnit.

Vrozené dovednosti

Toto jsou dovednosti, které má kůň již od narození. Ne všechna hříbata mají vrozené dovednosti. Tyto dovednosti závisejí na rodičích hříběte, na jejich genetickém potenciálu a na jejich BLUP. Takže hříbě se může například narodit s vytrvalostí 10%.

Hříbě se nemůže narodit se zápornými dovednostmi. Je-li průměrný BLUP jeho rodičů pod nulou, pak hříbě nebude mít žádné vrozené dovednosti.

Tyto vrozené dovednosti jsou nastaveny v okamžiku narození. Přičítají se ke genetickému potenciálu.

Povšimněte si, že vrozené dovednosti se započítávají k dovednostem, a proto je možné překročit hodnotu uvedenou v genetickém potenciálu. Tato efektivní hodnota je tím, co bude rozhodovat u požadavků na minimální dovednosti u soutěží.

BLUP

Hodnota BLUP je genetický index. Hraje roli v chovu koní, protože hodnoty BLUP rodičů ovlivňují genetický potenciál hříbat a jejich dovednosti při narození.

Vypočítává se podle:

  • úroveň tréninku koně v jeho třech nejlepších dovednostech
  • počet soutěží, které kůň vyhrál, přičemž ideální počet je 20 vítězství.
  • věku koně, BLUP může dosáhnout 100 až od věku 10 let.

Na základě těchto parametrů bude hodnota BLUP vždy mezi -100 a +100, kde -100 je nejnižší hodnota a +100 je nejvyšší hodnota, které může kůň dosáhnout.

Čím vyšší jsou průměrné hodnoty BLUP rodičů, tím vyšší je šance, že hříbě bude mít vysoký genetický potenciál a vrozené dovednosti.

Pokud bude průměrná hodnota BLUP rodičů nižší než 0, hříbě nebude mít žádné vrozené dovednosti.

Chcete-li získat co nejlepší hříbata, je vhodné vybírat partnery pro šlechtění s vysokou hodnotou BLUP, nebo alespoň s kladnou hodnotou BLUP, tj. koně, kteří jsou dobře trénovaní a mají dobré výsledky v soutěžích.