Příručka chovatele

Prodeje koní

Hráči si mohou navzájem prodávat koně výměnou za Equus nebo pasy.

Po každém nákupu bude 10 % z celkové částky použito k naplnění Pokladnička.

Například pokud prodáte koně za 5 000 equus, 4 500 equus bude připsáno na váš účet a 500 equus dostanete do pokladničky.

Až bude pokladnička plná, budete si moct odemknout speciální dočasné nabídky.

V okamžiku, kdy dáte svého koně do prodeje, se o něj již nemůžete starat. Kůň je převeden do zvláštního stavu, ve kterém nestárne. Jakmile ho někdo koupí, vše se vrátí do normálu a kůň bude normálně stárnout. Všimněte si, že kůň přestane stárnout, i když se o něj chovatel v daný den postaral.

Během 10 dnů po prodeji si koně nemůžete koupit zpátky.

Aukce

Při prodeji koní v aukcích můžete nastavit počáteční cenu. Potenciální kupci budou přihazovat k této ceně. Během posledních 30 vteřin se při každém příhozu zbývající čas resetuje na 30 sekund . Koně získá hráč s nejvyšším příhozem na konci prodeje.

Při aukci se použijí peníze od nejvýše přihazujícího hráče a ostatním se peníze vrátí. Pokud nikdo neučiní nabídku do 48 hodin, kůň zůstane prodávajícímu.

Aukce může být zrušena, pokud zatím nikdo neučinil nabídku.

Hráči s účtem Pegasus mohou vytvořit aukce za pasy.

Přímé prodeje

Pomocí přímého prodeje můžete koně prodávat rychleji než v aukcích. Přímo vyberete prodejní cenu koně a kupující si ho může koupit kdykoliv.

Můžete zrušit přímý prodej, pokud koně ještě nikdo nezakoupil. Kůň se automaticky vrátí do Vašeho chovu 30 dní po zahájení prodeje.

Přístup bude udělen, jakmile dokončíte cíle chovatele učedníka.

Rezervované prodeje

Je také možné rezervovat prodej pouze pro určitého chovatele. Pokud zvolíte tuto možnost, bude koně moci koupit pouze hráč, pro kterého byl rezervován.

Přístup bude udělen, jakmile dokončíte cíle chovatele učedníka.

Bezpečný útulek

Toto je útočiště pro koně. Koně a poníci si zde užívají šťastné dny mimo ruch a shon závodů.Můžete prodat:

  • vaše koně za 500 equus
  • vaše jednorožce a vaše nejednorožce narozené ze dvou rodičů, kteří jsou jednorožci za 2 000 equus

Prodej koně do tohoto útočiště není jako prodej koně jinému hráči. Když je prodej uzavřen, nemůžete koně koupit zpět a kupní cena je pevně stanovena.