Příručka chovatele

Týmy

Zásada

Pokud chcete zlepšit plemeno, můžete se dát dohromady s dalšími hráči a spolupracovat. Můžete se přidat až do 2 týmů.

Tým se skládá z jednoho zakladatele a dalších hráčů. Počet volných míst v týmu záleží na počtu jeho VIP členů, za každého VIP člena má tým 4 míst. V týmu může být maximálně 20 hráčů, i kdyby v něm bylo více než 5 VIP členů.

Pokud se chcete připojit k nějakému týmu, můžete:

 • Pokud máte VIP účet, založte si svůj vlastní tým
 • přijmout pozvánku od některého z týmů

Každý tým má veřejný profil, který je možné upravovat, a také speciální fóra vyhrazená pouze pro členy týmu.

Aby byla komunikace v rámci týmu jednodušší, můžete poslat skupinovou zprávu všem členům týmu.

Navíc si můžete zarezervovat koně nebo připuštění pro celý tým.

Zakladatel může jednotlivým členům týmu přidělovat role, jako například právo spravovat veřejný profil týmu, nábor členů nebo moderování týmového fóra.

Pokud se po dobu 30 dnů nepřihlásíte zpět, bude automaticky jmenován nový zakladatel.

Váš tým můžete kdykoliv opustit. Pokud jste zakladatelem týmu, můžete v týmu vybrat nového VIP člena, který se stane zakladatelem. Pokud zakladatele nevyberete, bude vybrán automaticky. Pokud ale v týmu už nezbývají žádní další VIP hráči, tak bude tým rozpuštěn.

Půjčování koní

Členové týmu si mohou navzájem půjčovat koně. Díky tomu se Váš tým nezasekne, pokud někam na delší dobu odjedete.

Zapůjčení koně se provádí na jeho stránce, podobně jako když ho chcete prodat. Mějte však na paměti, že můžete půjčovat pouze koně s týmovou příponou a pouze 3 koně najednou.

Když si půjčíte koně:

 • zůstane na Vaší chovné farmě na dobu 1 až 4 dní
 • nemůže přijímat předměty z Černého trhu nebo bonusy
 • nemůže být prodán nebo poslán do Bezpečného útulku
 • nemůže být zaregistrován do Grand Prix

Týmová přípona

Můžete si vybrat příponu, kterou budou používat všichni členové Vašeho týmu u koní z plemene, na kterém všichni spolupracujete. Týmovou příponu mohou dostat pouze čistokrevní koně.

Týmová přípona je automaticky přiřazena hříběti narozenému koním s týmovou příponou, pokud je genetický potenciál hříběte vyšší než maximální hranice, kterou jste nastavili pro svůj prodej.

Koně přesahující tento genetický potenciál nemohou být prodáni mimo tým, pokud se nejedná o valachy. Jejich příponu nelze odebrat ani nahradit.

Týmový výherní fond

Při prodeji koně s týmovou příponou si můžete vybrat, jestli ho prodáte jménem týmu. Pasy získané za prodej budou pak připsány do komunitního výherního fondu.

Administrátor (zakladatel) týmu může výherní fond rozdělit mezi členy týmu.

Hodnocení přípony

Týmové přípony jezdeckých koní, poníků, jednorožců a poníkorožců se hodnotí první den v každém měsíci, pokud:

 • tým má alespoň 10 odsloužených dní
 • se v předchozím měsíci narodilo alespoň 20 koní s touto příponou, kteří jsou stále naživu v momentě hodnocení
 • nejlepší kůň s touto příponou má vyšší genetický potenciál, než měl předchozí nejlepší kůň ze stejného plemene první den předchozího měsíce

Týmové přípony, které splňují tato kritéria, jsou potom seřazeny podle nejlepšího genetického potenciálu koní narozených s danou příponou. 3 nejlepší přípony z každého plemene potom získají hvězdy:

 • nejlepší přípona: 3 hvězdy
 • další přípona: 2 hvězdy
 • třetí přípona: 1 hvězda

Všichni členové týmu, který získal ocenění přípony, získají ceny:

 • 3 hvězdy: Morpheovy paže
 • 2 hvězdy: Chronův časovač
 • 1 hvězda Diova hromová tyč

Vezměte prosím na vědomí, že za hodnocení nemůžete obdržet více jak 2 cen za měsíc, i když patříte do 3 nebo více týmů, které získaly ocenění.

Pořadí týmů

Svůj tým můžete porovnávat s ostatními díky různým pořadím:

 • nejlepší genetický potenciál koní narozených s týmovou příponou
 • počet koní s týmovou příponou, kteří se v průběhu měsíce narodili
 • počet stužek, které v průběhu měsíce vyhráli koně s týmovou příponou
 • počet kolikrát v průběhu měsíce koně s týmovou příponou získali místo v Top 1000 v soutěžích Grand Prix
 • Prestiž týmu, která je výsledkem 4 předchozích umístění a hodnocení přípony

Týmy jednorožců

Váš tým můžete omezit pouze pro plemena jednorožců.

Týmy jednorožců používají svůj vlastní systém pořadí.

Hodnocení přípon u jezdeckých jednorožců a poníkorožců funguje stejně jako u přípon jezdeckých koní a poníků, s výjimkou toho, že přípony jednorožců se hodnotí jen mezi sebou.