Keltští koně

Božští keltští koně

celtic

Keltští koně jsou božští. Každý z nich představuje boha ze světa Keltů.


Mají věštecké schopnosti, díky kterým můžete za den objevit 3 ogamská písmena.

Některá písmena jsou součástí věštby a jiná ne.


Když najdete všech 5 písmen věštby, získáte cenu. Potom budete objevovat novou věštbu!

Božští keltští koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.