Chiméroví koně

Chiméroví koně

chimerique

Chiméry patří mezi speciální koně. Představují spojení koně s jiným zvířetem.

Ochočte je, abyste je mohli trénovat a získat pasy!

Po zkrocení dostanete od chimérového koně pasy za každý rok až do věku 80 let. Odměna se může objevit na kterémkoli tlačítku pro péči o koně.

Prvních 1000 zkrocených koní z každého plemene chimérových koní má své číslo. Prvních 99 z nich má vyšší genetický potenciál.

Podle jejich oblíbeného podnebí a v závislosti na ročním období ve hře se může stát, že chimérový kůň odmítne poslechnout.

Chiméroví koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • být ustájení v jezdeckém centru (raději jsou venku)
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.