Čínští koně

chinois

Čínští koně jsou božští koně. Inspirují se koňmi z čínských legend.

Od některých z nich můžete získat dárek nebo výhodu do hry.

Nemohou zemřít, nelze je prodat a nemohou se umístit v pořadí. Nemohou:

  • získávat předměty související s chovem
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.