Dračí koně

Božští dračí koně

dragon

Dračí koně patří mezi božské koně. Každý z nich je inspirován drakem ze starých legend.

Veďte je do bitvy a vyhrajte ceny.

Dračí koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • upravovat je
  • získávat předměty související s chovem
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.