Vodní koně

Božští vodní koně

eau

Vodní koně jsou božští koně, kteří ztělesňují vodu ve všech jejích formách.

U většiny z nich se dovednosti mění každý den.

Někteří mají výjimečné schopnosti.

Nemohou zemřít, nelze je prodat a nemohou se umístit v pořadí. Nemohou:

  • získávat předměty související s chovem
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.