Egyptští koně

Božští egyptští koně

egyptien

Egyptští koně jsou božští koně. Egyptských koní je celkem 11. Každý z nich představuje jiného egyptského boha nebo bohyni.

Když posbíráte všech 10 různých egyptských koní, získáte finálního koně série: Ra!

Tito koně každý den po probuzení dávají hráčům stírací los, s výjimkou božské klisny Isis. Za los od Ra můžete mimo jiné získat i neomezený Heliův paprsek.

Božští egyptští koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • je upravovat,
  • získávat předměty související s chovem,
  • se účastnit Grand Prix,
  • manuálně zvyšovat jejich věk.

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.