Pohádkoví koně

Božští pohádkoví koně

fairytales

Pohádkoví koně jsou božští koně. Každý kůň je inspirován pohádkou.

Dokončete prvky 4 zápletky a vyhrajte cenu.

Pohádkoví koně nemohou zemřít, být prodáni ani se objevit v žebříčcích. Nemohou:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.