Gráloví koně

grail

Gráloví koně patří mezi speciální koně. Každý z nich je inspirován postavou z mýtů a legend o králi Artušovi.

Plňte úkoly a vyhrávejte ceny.

Vždy můžete plnit jen jeden úkol se všemi Grálovými koňmi.

Nasbírejte různé Grálové koně a zkrátíte tak dobu trvání úkolů.

Božští Gráloví koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • upravovat je
  • získávat předměty související s chovem
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.