Japonští koně

Božští japonští koně

japonais

Japonští koně patří mezi božské koně. Každý z nich je inspirován některou z japonských tradic.

Každý den si můžete vybrat jeden z Omikuji a získat cenu.

Japonští koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • upravovat je
  • získávat předměty související s chovem
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.