Maorští koně

Božští maorští koně

maori

Maorští koně jsou božští. Každý z nich představuje božstvo Maorů.

Každý den pozorujte želví hnízda a zjistěte, jestli v nich jsou malé želvičky, za které získáte manu.

Když se tiki koně naplní manou, získáte dárek.

Božští maorští koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • upravovat je
  • získávat předměty související s chovem
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.