Mušketýrští koně

Božští mušketýrští koně

musketeer

Mušketýrští koně jsou božští koně. Každý z nich představuje jednoho ze čtyř slavných mušketýrů.

Nasbírejte dostatek bodů a vyhrajte cenu.

Mušketýrští koně nemohou zemřít, být prodáni ani se objevit v žebříčku. Nemohou/nelze:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.