Severští koně

Božští severští koně

nordique

Severští koně patří mezi božské. Každý z nich je inspirován bohem ze severské mytologie.

Nemohou zemřít, nelze je prodat a nemohou se umístit v pořadí. Nemohou:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.