Sezónní koně

Koně ročních období

saisons

Božští koně ročních období patří mezi božské. Každý z nich je spojen s jedním ročním obdobím.

S každým z nich můžete získat:

  • 30 dovednostních bodů
  • 5 000 equus

v ty dny, které odpovídají jejich ročnímu období.

Nemohou zemřít, nelze je prodat a nemohou se umístit v pořadí. Nemohou:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.

Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.