Božští koně z Říše rostlin

Božští koně z Říše rostlin

vegetal

Koně z Říše rostlin jsou božští koně. Každý z nich představuje jeden druh rostlin.

Jejich dovednosti se zvyšují podle trusu, který jim dáte a podle ročního období. Po dosažení určité úrovně dovedností je budete moct zastřihnout a získat cenu.

Až nasbíráte všech 7 různých koní z Říše rostlin, získáte posledního koně série: Lotis!

Božští koně z Říše rostlin nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.