Koně falabella

Koně falabella

falabella

Koně plemene falabella patří mezi božské. Rozdělují se do 3 kategorií:

  • falabella – pegasové
  • falahorn – jednorožci
  • Bellacorni jsou okřídlení jednorožci. Narodí se při spojení Fallabell a Falacornů.

Mohou mít mnoho různých barev.

Nemohou zemřít, nelze je prodat (s výjimkou koní falabella) a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • získávat předměty související s chovem
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.