Mytologičtí koně

Mytologičtí koně

mythologique

Mytologičtí koně patří mezi božské. Většina z nich se inspiruje některým z mýtických koní.
Každý má svou speciální vlastnost a většina z nich přináší dárky.

Nemohou zemřít, nelze je prodat (s výjimkou: Sleipnir, Balios, Xanthos a Croesus) a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • získávat předměty související s chovem
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.