Cukrářští koně

Božští cukrářští koně

patisserie

Cukrářští koně patří mezi božské koně. Každý z nich je inspirován sladkým pečivem.

Čím více cukrářských koní máte, tím víc cukru najdou vaši ostatní koně během akcí.

Každý kus sladkého pečiva představují 2 koně: jeden hřebec a jedna klisna, kteří spolu mohou mít potomky.

Jakmile budou do hry uvedeni všichni cukrářští koně, získáte posledního božského koně z řady, pokud jste chovatelem všech typů cukrářských koní. Díky němu cukrářské klisny vytvoří cukrové perly navíc každý den.

Cukrářští koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • získávat předměty související s chovem
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.