Vánoční sobí koně

reindeer

Vánoční sobí koně patří mezi božské koně. Každý z nich je inspirován jedním ze Santových sobů.

Když se váš sob umístí v top 50 v měsíčním turnaji ve skijoringu, získáte pasy.

Vánoční sobí koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • upravovat je
  • získávat předměty související s chovem
  • účastnit se Grand Prix
  • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.