Divocí koně

Divocí koně

sauvage

Divocí koně jsou speciální koně ze všech koutů světa.

Ochočte je, abyste je mohli trénovat a získat pasy!

Po zkrocení dostanete od divokého koně pasy za každý rok až do věku 80 let. Odměna se může objevit na kterémkoli tlačítku pro péči o koně.

Prvních 1000 zkrocených koní z každého plemene divokých koní má své číslo. Prvních 99 z nich má vyšší genetický potenciál.

Božští divocí koně nemohou zemřít, nelze je prodat a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

  • mít potomky
  • upravovat je
  • účastnit se Grand Prix
  • být ustájení v jezdeckém centru (raději jsou venku)