Větrní koně

Božští větrní koně

vent

Božští větrní koně jsou božští koně. Je jich celkem 13. 12 z nich představuje větrné božstvo ze starověkého Řecka a 13. je jejich pán.

Tyto koně můžete vzít na projížďku přes oceány, hory nebo planiny a zvýšit tak jejich dovednosti nebo větrnou sílu. Až do věku 3 100 let platí, že jakmile jejich větrná síla dosáhne 100%, vznikne bouře. Po skončení bouře získáte cenu.

Směr větru se mění každý den. Může být více či méně příznivý nebo nepříznivý v závislosti na daném koni.

Když získáte všech 12 různých větrných koní, získáte finálního koně série: Aeolus!

Božští větrní koně nemohou zemřít, nelze je prodat (kromě Aeola) a neobjevují se v pořadí. Nemohou/nelze:

 • mít potomky
 • upravovat je
 • účastnit se Grand Prix
 • manuálně zvyšovat jejich věk

Nepočítají se do prestiže jezdeckého centra, ve kterém jsou ustájeni.
Jednou za den se mohou účastnit soutěží otevřených pro všechny koně a také soutěží pro speciální koně, pokud na to mají dost energie.

 • symboldisabledeuros
 • symboldisabledboree
 • symboldisabledzephyr
 • symboldisablednotos
 • symboldisabledcalcias
 • symboldisabledlips
 • symboldisabledapeliote
 • symboldisabledsciron
 • symboldisabledeuronotos
 • symboldisablediapyx
 • symboldisabledlibonotos
 • symboldisabledtrascias